Eigen beurzen

Techniek & Maakonderwijs

In verband met de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is de beurs Techniek & Maakonderwijs definitief geannuleerd. Het is nog niet bekend of en wanneer de beurs alsnog plaatsvindt.

Techniek & Maakonderwijs 2020 is de beurs voor onderwijsprofessionals uit PO, maar ook VO. Een nieuw, compleet evenement over techniek- en maakonderwijs (of W&T-onderwijs / O&O etc.) waarbij aanbieders en onderwijsprofessionals elkaar ontmoeten. W&T-onderwijs is een nieuw vak dat vanaf 2020 verplicht onderdeel uitmaakt van het onderwijscurriculum. De beurs vindt plaats op 25-26 maart 2020 in het Beatrixgebouw/Jaarbeurs Utrecht.

Website: www.techniekmaakonderwijs.nl

Platform Onderwijs & Facilitair

Sinds januari 2015 zijn scholen volledig zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun gebouwen. Binnen en buiten. Daarmee zijn nog meer taken en aandachtspunten op het bordje van directie en management komen te liggen. Op bestaande vakbeurzen is te weinig aandacht voor de specifieke doelgroep die het onderwijs vormt. Die wijkt af van andere doelgroepen doordat personeel, leerlingen en ouders bepaalde verwachtingen hebben en eisen stellen. In de behoefte aan gerichte informatie en diversiteit qua mogelijkheden, voorziet het Platform Onderwijs & Facilitair, POF 2018!
Het Beurskantoor is voor de POF actief met back-office diensten. Wij verzorgen de volledige administratie en eerstelijns telefonische opvang. De POF richt zich niet uitsluitend op managers, directies en besturen in het Primair en Voortgezet Onderwijs, maar zeker ook op MBO, HBO en WO.

De eerste editie van de POF vond plaats op 24 en 25 april 2018 in De Loods / Hart van Holland in Nijkerk.

Website: www.pof-online.nl

Cultuur en Onderwijsbeurs

De Cultuur en Onderwijsbeurs (CEOB) kende zijn eerste editie in 2012 in de Jaarbeurs Utrecht. Deze beurs is bedacht door Insite Media, ons zusterbedrijf. Zij is uitgever van o.a. de cultuurgidsen ICC Gids en CKV Gids, gericht op resp. het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs. In 2013 vond de CEOB plaats in Ahoy Rotterdam. Zowel bij cultuuraanbieders als bij het onderwijs zelf is echter een sterke voorkeur voor Utrecht als locatie; in 2014 keerde CEOB daarom terug naar de Jaarbeurs. Vanaf 2014 vond de CEOB elke twee jaar plaats. Dit verhoogt de aantrekkelijkheid voor zowel bezoeker als exposant. Ander voordeel is dat bezoekers niet meer hoeven te kiezen tussen een bezoek aan de NOT of aan de CEOB.