Eigen beurzen

Platform Onderwijs & Facilitair

Platform Onderwijs & Facilitair (POF) is een vakbeurs voor directies, facilitair managers en besturen in het onderwijs. Exposanten zijn bedrijven die diensten en producten op facilitair gebied leveren aan onderwijsinstellingen.

Platform Onderwijs & Facilitair geïntegreerd in KindVak

De vakbeurs Platform Onderwijs & Facilitair (POF) wordt met ingang van 1 juni 2021 onderdeel van KindVak, eigendom van ConExpo BV. De KindVak is in 25 jaar uitgegroeid tot een beurs met een breed aanbod van bedrijven die zich richten op alles wat met het kind te maken heeft. Het facilitaire aspect daarin is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Na enkele gesprekken tussen ConExpo en Het Beurskantoor werd geconcludeerd dat integratie van POF in KindVak de meest logische stap is. Die biedt voordeel voor zowel de exposanten als de bezoekers van beide beurzen.

In de praktijk betekent dit dat POF wordt georganiseerd en geëxploiteerd onder verantwoordelijkheid van ConExpo. De verkopers Han van Egdom en Thierry Trampe die al betrokken waren bij POF, blijven dat ook in de toekomst. Op de achtergrond blijft Het Beurskantoor de komende editie nog een beperkte adviserende rol spelen.

KindVak / POF 2022
13, 14, 15 januari 2022
Brabanthallen, 's-Hertogenbosch

Website: www.kindvak.nl

Cultuur en Onderwijsbeurs

De Cultuur en Onderwijsbeurs (CEOB) was een vakbeurs voor ICC-ers uit het primair onderwijs en vakdocenten CKV, Muziek en Beeldende Vakken uit het voortgezet onderwijs. Op de CEOB deden zij kennis en inspiratie op in presentaties en workshops. De exposanten waren aanbieders van cultuuronderwijs op het gebied van musea, theaters, dans en muziek, kleinkunst, beeldende kunst, media, uitgeverijen enz. 

De CEOB kende zijn eerste editie in 2012 in de Jaarbeurs Utrecht. Deze beurs is bedacht door Insite Media, ons zusterbedrijf. Zij is uitgever van o.a. de cultuurgidsen ICC Gids en CKV Gids, gericht op resp. het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs. Van 2012 t/m 2018 hebben wij de CEOB georganiseerd in Jaarbeurs Utrecht, Ahoy Rotterdam en Congrescentrum Leek, Groningen.
CEOB was een tweejaarlijkse beurs; dat verhoogt de aantrekkelijkheid voor zowel bezoeker als exposant. In 2019 hebben wij besloten te stoppen met de CEOB. De crisisjaren waren voorbij, het ging goed met de aanbieders van cultuureducatie; zowel bij hen als bij bezoekers was minder behoefte aan en tijd voor een beurs.

 

Andere beurzen

Een zusterbedrijf, Insite Media, organiseert seminars voor goede doelen over het werven van major donors en nalatenschappen.

Onder de vlag van zusterbedrijf Helderblauw BV organiseert het team van Beurskantoor de Kerkenbeurs, facilitaire vakbeurs voor beheerders en bestuurders van kerken. Ook organiseert Helderblauw seminars over vele aspecten van het beheren en onderhouden van kerkgebouwen.