Eigen beurzen

Platform Onderwijs & Facilitair

Sinds januari 2015 zijn scholen volledig zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun gebouwen. Binnen en buiten. Daarmee zijn nog meer taken en aandachtspunten op het bordje van directie en management komen te liggen. Op bestaande vakbeurzen is te weinig aandacht voor de specifieke doelgroep die het onderwijs vormt. Die wijkt af van andere doelgroepen doordat personeel, leerlingen en ouders bepaalde verwachtingen hebben en eisen stellen. In de behoefte aan gerichte informatie en diversiteit qua mogelijkheden, voorziet het Platform Onderwijs & Facilitair, POF 2018!

Het Beurskantoor is voor de POF actief met back-office diensten. Wij verzorgen de volledige administratie en eerstelijns telefonische opvang.

De POF richt zich niet uitsluitend op managers, directies en besturen in het Primair en Voortgezet Onderwijs, maar zeker ook op MBO, HBO en WO.

De eerste editie van de POF vond plaats op 24 en 25 april 2018 in De Loods / Hart van Holland in Nijkerk.

Website: www.pof-online.nl

Cultuur en Onderwijs Beurs

Landelijk De Cultuur en Onderwijs Beurs (CEOB) kende zijn eerste editie in 2012 in de Jaarbeurs Utrecht. Deze beurs is bedacht door Insite Media, ons zusterbedrijf. Zij is uitgever van o.a. de cultuurgidsen ICC Gids en CKV Gids, gericht op resp. het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs. In 2013 vond de CEOB plaats in Ahoy Rotterdam. Zowel bij cultuuraanbieders als bij het onderwijs zelf is echter een sterke voorkeur voor Utrecht als locatie; in 2014 keerde CEOB daarom terug naar de Jaarbeurs. Vanaf 2014 vindt de CEOB elke twee jaar plaats. Dit verhoogt de aantrekkelijkheid voor zowel bezoeker als exposant. Ander voordeel is dat bezoekers niet meer hoeven te kiezen tussen een bezoek aan de NOT of aan de CEOB.

De eerstvolgende editie van CEOB vindt plaats op 24 en 25 januari 2018 in de Jaarbeurs Utrecht.

Website: www.ceob.nl

Vakbeurs Kerkenbeurs

In 2008 waren wij de bedenker en initiatiefnemer van de Kerkenbeurs, een facilitaire vakbeurs voor beheerders van kerkgebouwen. Dat zijn niet alleen kerkgenootschappen, maar ook ondernemers en stichtingen die een kerkgebouw beheren. Exposanten zijn bedrijven die producten en diensten leveren voor kerken.

Kerkenbeurs is een facilitaire beurs die zich uitsluitend bezig houdt met het onderhouden, beheren en herbestemmen van kerkgebouwen. De beurs houdt zich afzijdig van inhoudelijke theologische onderwerpen. De beurs wordt georganiseerd onder de naam van ons zusterbedrijf Helderblauw BV.

Website: www.kerkenbeurs.nl