Waarschuwing voor internationale beursgids

29 maart 2021

Opnieuw blijkt een exposant van CEOB 2018 het slachtoffer te zijn geworden van 'opmerkelijke acquisitiepraktijken' voor de International Fairs Directory (IFD). Trap er niet in, het aanbod kost u uitsluitend geld en levert u geen voordeel op. Het Beurskantoor is op geen enkele wijze gelieerd aan deze club.
Zie ook onderstaand bericht.

Heeft u toch een overenkomst getekend met IFD? Neem contact op met de Fraudehelpdesk voor advies. www.fraudehelpdesk.nl

 

6 september 2018

Een van onze exposanten van CEOB 2018 mailde ons een brief van International Fairs Directory (IFD). De brief is verzonden vanuit Zwitserland of Hongarije door een bedrijf in Costa Rica. De envelop bevat een brief, een formulier en een antwoordenvelop. Op het formulier zijn de gegevens van de geadresseerde ingevuld. De brief roept u op om uw gegevens te controleren, te corrigeren en vervolgens onder akkoord te versturen met de antwoordenvelop.

Wij wijzen u op het volgende:

  • In de brief wordt gesproken over 'Your free listing shall be shown.... etc.'
  • In de kleine lettertjes op het formulier staat echter 'A yearly invoice in the amount of 1212 euros .... etc.'
  • Beëindiging van het contract is uitsluitend mogelijk middels aangetekend schrijven, gericht aan dit bedrijf in Costa Rica.
  • Op de overeenkomst is uitsluitend Costaricaans recht van toepassing.
  • Het bedrijf IFD behoudt zich het recht voor om tijdelijk of permanent alle rechten en plichten over te dragen aan een derde partij.
  • Zoals de verzender van de brief zelf ook aangeeft, zijn zij niet gelieerd aan enige beursorganisator. Inderdaad hebben wij geen enkele connectie met dit bedrijf en wensen wij ook nooit iets te maken te hebben met International Fairs Directory of aan hen gelieerde bedrijven!

Samengevat: het lijkt gratis, maar de kosten bedragen € 1.212,00 per jaar! 

Op zichzelf genomen handelt dit bedrijf niet strafbaar, de kosten staan immers vermeld in de kleine lettertjes op het formulier. Wij geven u dan ook geen ander advies dan: denk goed na wat u tekent en wat de consequenties zijn...